Harga saham adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun (Sartono, 2008:70). Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti berikut : Harga Normal Ialah hargaContinue Reading